Dyre Gård, Dyreveien 151, 1525 Moss • E-post: hob@dyregaard.no • Tlf. (+ 47) 900 91 472 - anne-lene@dyregaard.no (+ 47) 977 59 670

                                                                             jeanette@dyregaard.no • Tlf. (+ 47) 923 00 400

Rygge har lenge hatt en variert jordbruks- og grønnsakproduksjon. De første jordbrukerne slo seg som regel ned på slake jorder som hellet mot syd eller vest. Det ga de beste og letteste dyrkningsforholdene.

 

Dyre gård ligger på en del av de slake jordene som går vest og sydvest for Dyreskogen på solsiden av Oslofjorden. I området finner man en rekke fornminner som forteller om at jorda har vært brukt lenge. Det har vært funnet kokegroper, hull etter husstolper, steinringer, bronsealderrøyser og jernaldergraver.

 

Nye vekster og dyrkningsmetoder ble utprøvd på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Eksotiske planter som frilandstomater og asparges ble da dyrket på Dyre og sendt med rutebåt til Christiania (Oslo) for salg og konsum.

Det ble tidligere dyrket blomster og grønnsaker for salg og for produksjon av frø.

 

Med sin beliggenhet mellom skog og sjø, med lune vintere og ikke for varme sommere, samt god solrefleks fra sjøen, er området meget godt egnet til fruktdyrkning.

 

I 2011 startet vi utplanting av de populære eplesortene Rød Aroma og Discovery.

Våren 2015 ble det plantet ut 12.000 trær av typen Santana. Vi har i tillegg plantet ut 13.000 trær av sorten Holsteiner Cox. Dyre Gård har i 2017 ca. 35.000 epletrær.

 

Før utplantingen ble jorden tilsådd med eng og rikelig kløver som i flere år ble brukt som grønngjødsling for å skape nytt liv og biologisk mangfold i jorda.

Jorda lå i disse årene i karens for å kunne bli godkjent som økologisk jord av Debio.

 

Fra utplantingen er det kun gjødslet og sprøytet med økologiske  plantevernmidler som i hovedsak består av rapsolje og grønnsåpe. I tillegg har vi et rikt mangfold av nyttedyr som insekter og fugler som hjelper oss med å holde frukthagen fri for skadedyr.

 

Gjødselet består hovedsaklig av kompostert "talle" fra økologisk kjøttproduksjon, kyllinggjødsel samt gressklipp fra området mellom epleradene.

 

På Dyre Gård dyrkes i dag kun økologiske produkter.

 

Bildene er hentet fra preparering 2010 og første utplanting 2011.

Klipping av trærne på våren.

Historie

Fra innhøsting.