Eplepressing på Dyre Gård

Dyre Gård har eget gårdspresseri, med nytt produksjonsutstyr i moderne produksjonslokaler. I tillegg til egen epleproduksjon tar vi imot epler til pressing fra andre fruktprodusenter. Eplemost med fruktkjøtt og andre blandingsmoster er våre hovedprodukter. I tillegg produserer vi økologisk EpleSnacks som er et alternativ til sukkertilsatte fruktsnacks, samt eplemos og eplesirup. Nye produkter er under utvikling.

Dyre Gård, Dyreveien 151, 1525 Moss • E-post: hob@dyregaard.no • Tlf. (+ 47) 900 91 472 - anne-lene@dyregaard.no (+ 47) 977 59 670

                                                                             jeanette@dyregaard.no • Tlf. (+ 47) 923 00 400

Det nye presseriet på Dyre Gård.

 

Eplene holdes friske i ca. 2 måneder ved ca. + 2 grader.

Sortering, vasking og mosing.

Her vaskes eplene, deretter til pressing.

Eplemosten mellomlagres på tanker før tapping

Etter pastaurisering tappes mosten på flasker og Bag in Box.

Til slutt korkes og etiketteres de ferdige produktene

Rester av pressede epler -
eplemask  - som går til for.